Training omgaan met agressief gedrag

Beroepsgroepen met veel klant- en/of cliënt contacten lopen meer risico het slachtoffer te worden van agressief gedrag. In deze training leren de cursisten effectief om te gaan met agressief gedrag van bijvoorbeeld: klanten, cliënten, leerlingen, maar ook van mantelzorgers, ouders en zelfs collega’s die hun het leven zuur maken. Bewustwording van eigen gedrag, verbale confron­tatie­technieken, de-escalatie- en fysieke- zelf­beschermings­tech­nieken vormen belangrijke onderdelen van de training. Het voordeel van een preventie­ve training is dat er al in een vroegtijdig stadium effectief opgetreden kan worden waardoor er minder kans is op escalatie. Loopt het toch uit de hand, dan hebben de deelnemers meer handelingsmogelijkheden ter beschikking.

De doelstellingen van deze training zijn afhankelijk van het aantal dagdelen o.a.:

De cursisten:

  • kennen de verschillende vormen van agressief gedrag en hebben gedragsalternatieven tot hun beschikking
  • zijn zich bewust van hun eigen gedrag, lichaamstaal en communicatie
  • weten hoe ze grenzen tijdig en respectvol kunnen aangeven
  • weten hoe ze zelfcontrole kunnen toepassen en eventueel nazorg wanneer agressief gedrag heeft plaatsgevonden 
  • kennen het 5 G schema en kunnen dit toepassen
  • zijn bekend met het crisisontwikkelingsmodel
  • zijn bekend met verbindende communicatie en conflicthantering
  • kennen een aantal zeer doeltreffende zelfbeschermingstechnieken voor acute noodsituaties (wat zorgt voor meer zelfvertrouwen)
  • hebben over het algemeen meer zelfvertrouwen, minder stress en een groter gevoel van veiligheid