Geweldloze/ Verbindende Communicatie en Conflicthantering

“De basis van alle geweld is je manier van denken” Gandhi

Kies je voor verbindende communicatie, dan is respect en gelijkwaardigheid je uitgangspunt. Het gaat er niet om je gelijk te halen, maar om een hoger doel, namelijk een goed contact met de ander. Hiermee heb je meer kans  om in verbinding met de ander te komen of te blijven, het contact eventueel te herstellen en eventuele problemen goed op te lossen. Je onderzoekt de behoeftes achter het gedrag wat meestal leidt tot meer begrip en compassie.

Het is een manier van communiceren die leidt tot echt gehoord en begrepen worden (universele behoeften van de mens). Je hebt invloed op het communicatie proces. Als jij kiest voor deze manier van communiceren dan is onder meer bewustzijn nodig en wilskracht. Bewustwording zorgt ervoor dat je kunt kiezen voor andere gedachten, waardoor je lichaamstaal zich als vanzelf aanpast. De wilskracht is nodig om iedere keer weer opnieuw te kunnen kiezen voor de verbinding in plaats van je gelijk te willen halen. 

Leerdoelen:

de cursisten:

  • hebben meer zicht op hun eigen manier van communiceren en het effect op anderen
  • zijn beter in staat om conflicten of meningsverschillen verbindend op te lossen
  • kunnen anders kijken naar gedrag van mensen, ze onderzoeken de behoefte(n) achter het gedrag, wat meestal leidt tot meer begrip en compassie 
  • kunnen eigen gevoelens herkennen, erkennen, deze koppelen aan (onvervulde) behoefte(s) en het verbindende model gebruiken ( M. Rosenberg)