Een Veilige Werkplek, daar gaan we voor!

Een veilige werkplek daar gaan wij voor!

Ruim 5000 medewerkers zijn door ons getraind en hebben een groter gevoel van veiligheid, minder stress, meer zelfvertrouwen en daardoor meer plezier in hun werk.

Is dit interessant voor u? Bel 06 10286226 of vul het contactformulier in (rode button)

Minder ziekteverzuim

Wat ons drijft….

Een veilige werk- en leefomgeving haalt het beste in mensen naar boven; medewerkers zijn creatiever, patiënten durven net dat stapje buiten de eigen comfortzone te zetten, klanten zijn beter instaat om eigen wensen te verwoorden en iedereen kan net wat meer van een ander verdragen. Medewerkers die zich veilig voelen, zijn veel beter instaat tot goede zorg- en serviceverlening. Excellerend vakmanschap, tevreden cliënten, ….dat is wat ons drijft.

 

Hoe we dit willen realiseren…..

Het (h)erkennen van niet uitgesproken behoeftes, assertiviteit, vriendelijkheid en het bieden van hoop….zijn voorwaarden voor een veilige interactie tussen medewerker en cliënt. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere medewerker en ieder team deze kwaliteiten heeft.  Door training en coaching, geven wij een ontwikkelimpuls aan deze kwaliteiten.

Kwaliteiten komen het beste tot bloei in een hiertoe stimulerende context. Wij participeren dan ook graag in complexe casuïstiek, de beroepsdeskundigheid van medewerkers  en het veiligheidsbeleid van een bedrijf.

Wat wij bieden……

  • Meerdaagse weerbaarheidstrainingen voor professionals, waarbij getraind wordt in:                                                               -Het voorspellen van mogelijk risicovolle situaties aan de hand van het veelgeprezen en gehanteerde ‘crisisontwikkelingsmodel -Het beperken van dwang- en drangmiddelen en bieden van humane zorg                                                                -‘Verbindend Communiceren                                                           -Fysieke begeleiding en (humane) zelfverdediging                       -Voor de werkplek relevante wet-, regelgeving en de binnen de instelling gehanteerde protocollen en afspraken.
  • Workshops stresshanteringstechnieken (ook onderdeel van de weerbaarheidstrainingen)
  • Omgaan met moeilijk gedrag van psychiatrische en psychosociale aard.
  • Consultancy op het gebied van veiligheidsbeleid, veiligheidsklimaat en complexe casuïstiek.
  • Opfris-, verdiepingsbijeenkomsten en workshops (inhoud, duur, etc. in afstemming met u en uw medewerkers)

Veiligheid vraagt om een doelgerichte en resultaatgerichte contextuele benadering. Wij acteren dan ook  buiten het traditionele veld van ‘weerbaarheidstrainingen en veiligheidsbeleid’ en verzorgen de volgende diensten:

  • Trainingen in Oplossingsgericht Denken en Werken. Medewerkers die competent zijn in deze evidence-based gespreks- en begeleidingsmethode, zijn instaat om krachtbronnen bij de ander te (doen laten) ontdekken. Deze krachtbronnen zet de cliënt in samen met de medewerker. ‘De ander’ kan zijn: een patiënt/cliënt/bewoner, maar ook: een partner, een buurvrouw, een collega, een behandeld arts en…zichzelf. Deze methode is geworteld in de positieve psychologie en wordt door cliënten niet ervaren als vervelend of bedreigend, maar juist als zeer hoopvol.
  • Trainingen Adaptief Oplossingsgericht Leiderschap. Het oplossingsgerichte gedachtegoed is een bedrijfs- en mensvisie voor het aansturen en managen van bedrijf en mensen. Leidinggevenden hebben een sleutelrol in het creëren van een klimaat waarin het oplossingsgerichte gedachtegoed goed kan gedijen. Medewerkers die vanuit het Oplossingsgerichte gedachtegoed worden begeleid en gecoacht, zijn instaat het beste uit henzelf, voor henzelf, en de organisatie te halen. Managers die deze methode in hun repertoire opnemen, acteren effectiever en met meer werkplezier.
  • Oplossingsgerichte Team Coaching, Teambegeleiding en Individuele Coaching. Wij faciliteren teams die vastzitten en/of een uitdagende transitie doormaken. Ook t.a.v. individuele complexe casuïstiek zijn wij u graag van dienst.

Verder:

Ook wijzelf zijn een professionele transitie aan het doormaken. Ons team is, begin 2018,  uitgebreid met specialisten op het gebied van ‘oplossingsgericht Denken en Werken’ met werkervaring in de GGZ, het bedrijfsleven en onderwijs. De nieuwe teamleden hebben veel ervaring in het verzorgen van trainingen bij bijvoorbeeld: ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, verzorg- en verpleeghuizen, huisartsenposten, wijkzorg, welzijnsorganisaties en commerciële instellingen.

Bij Weerbaar Personeel Training en Advies zijn wij volop bezig in het creëren van een rijke, krachtige leeromgeving. T.a.v. de weerbaarheidstrainingen gaan deze in de 2e helft van 2018 online. Op het gebied van Oplossingsgericht Denken en Werken is de leeromgeving al operationeel.                                                           Ons hoofddoel is het creëren van gedragsverandering. Daarnaast denken wij ook graag mee op het gebied van accreditatie.

U treft in dit document een veelvoud aan diensten, zodat u een eerste indruk heeft voor wat wij voor u kunnen betekenen. Wij gaan graag met u het gesprek aan, zodat wij u kunnen adviseren en assisteren met datgene wat uw zorg of aandacht vraagt.

 

 

We zijn aangesloten bij:

  • Het Gadaku Instituut
  • Stichting Register Gevaarsbeheersing                     Deze aansluiting zorgt voor  constante waarborging van onze kwaliteit.

Accreditatie

Onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister            V & VN  de Zorgprofessionals en het SKJ

Veiligheid Publieke Taak (V.P.T.) 

We staan op de lijst van aanbieders van erkende trainingen bij de V.P.T.

 

Onze klanten:

hebben medewerkers die risico lopen op agressief gedrag vanwege de vele publiekscontacten. Ze werken bijvoorbeeld in de zorgsector, bij woningstichtingen, gemeenten, kinderdagopvang, in het onderwijs, bibliotheken en de sociale werkvoorziening. Hieronder een greep uit onze klanten:

WAAROM ONS?