Een Veilige Werkplek, daar gaan we voor!

Een veilige werkplek daar gaan wij voor!

Ruim 5000 medewerkers zijn door ons getraind en hebben een groter gevoel van veiligheid, minder stress, meer zelfvertrouwen en daardoor meer plezier in hun werk.

Is dit interessant voor u? Bel 06 10286226 of vul het contactformulier in (rode button)

Minder ziekteverzuim

Gespuugd, gebeten, uitgescholden, bedreigd en/of gestalkt worden. Het zal je maar overkomen. De stress die je ervan kunt krijgen kan je ziek maken. Niet voor niets is het ziekteverzuim bijvoorbeeld binnen de Zorgsector erg hoog vergeleken bij andere sectoren (CBS 2016). Wij trainen medewerkers op de werkplek in het omgaan met fysiek- en verbaal agressief gedrag. Bewust zijn van eigen grenzen, deze op tijd en respectvol aan geven en risico's  kunnen inschatten zijn voorwaarden om professioneel je vak te kunnen blijven uitoefenen. Medewerkers die goed in hun vel zitten presteren beter en melden zich minder snel ziek. De trainingsexpertise die we de afgelopen 27 jaar hebben opgedaan in diverse sectoren willen we dolgraag delen, zodat ook uw medewerkers hun werkzaamheden professioneel kunnen blijven uitvoeren.Voordeel voor u: minder ziekteverzuim.

Agressief gedrag heeft een behoorlijke impact. Ook na lange tijd kan het tot gezondheidsschade leiden. Lees hier meer over in het  T.N.O. rapport van 19 juli 2012. 

We zijn aangesloten bij:

  • Het Gadaku Instituut en
  • Stichting Register Gevaarsbeheersing                                                                       Deze aansluiting zorgt voor  constante waarborging van onze kwaliteit.

Accreditatie

Onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V & VN en de Zorgprofessionals.

Veiligheid Publieke Taak (V.P.T.) 

We staan op de lijst van aanbieders van erkende trainingen bij de V.P.T.

Referentie van Icare V & V Opleidingen

"We hebben Kitty Merza van Buro voor Weerbaar Personeel, leren kennen als een gedreven en kundige trainer die zich hard maakt voor bewustwording van het eigen gedrag en het weerbaar maken van mensen in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Vanuit haar expertise als trainer is ze in staat om overstijgend de praktijk en theorie met elkaar te verbinden en uit te dragen en de mensen te overtuigen van hun eigen kracht. Voor Icare V&V Opleidingen is ze een goede sparringpartner rondom het thema Veiligheid. Onze samenwerking verloopt altijd in een prettige open sfeer.

Als trainer word ze door de cursisten gewaardeerd om de kennis rondom mentale- en fysieke weerbaarheid en het enthousiasme  waarop ze de training geeft."

Referentie ontvangen via de afd. Opleidingen van Icare Thuiszorg

Dag afdeling Opleidingen,

afgelopen maanden heb ik de training Fysieke- en Mentale Weerbaarheid gedaan (van Kitty Merza ) Onze groep was enórm blij met deze cursus. We zijn allemaal zowel persoonlijk als professioneel heel erg gegroeid. Wij zouden graag als groep (we zijn in die 4 bijeenkomsten heel erg naar elkaar toe gegroeid) een vervolgtraining krijgen van Kitty. Zijn hier mogelijkheden voor? Ik hoor het graag, vriendelijke groet, J. coördinerend wijkverpleegkundige Kootwijkerbroek

Onze klanten:

hebben medewerkers die risico lopen op agressief gedrag vanwege de vele publiekscontacten. Ze werken bijvoorbeeld in de zorgsector, bij woningstichtingen, gemeenten, kinderdagopvang, in het onderwijs, bibliotheken en de sociale werkvoorziening. Hieronder een greep uit onze klanten:

WAAROM ONS?