Training in Fysieke- en Mentale Weerbaarheid   

Deze op uw wensen afgestemde training richt zich onder andere op:

  • het vergroten van het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen
  • bewustwording van eigen houding en gedrag in moeilijke en/of onveilige situaties
  • het kunnen toepassen van effectieve strategieën, zodat moeilijke situaties beheersbaar worden
  • het respectvol  kunnen aangeven van grenzen
  • diverse manieren van conflicthantering en communicatie