Missie

Missie

Onze missie is: uw medewerkers weerbaar(der) maken!​

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?
Werkgevers kampen met een tekort aan personeel. Medewerkers ervaren de hoge werkdruk als zeer belastend en stressvol. Vaak moeten zij met minder collega’s meer werk verrichten. Wanneer ze dan ook nog te maken hebben met agressief gedrag, dan is dat soms een reden om ander werk te zoeken. Is het niet ontzettend jammer dat er zoveel werktalent verloren gaat omdat mensen niet weerbaar genoeg zijn? Het trainen in weerbaarheid is onze expertise. Deze willen we dolgraag met u delen. Wij hebben onze eigen specifieke aanpak, een aanpak die werkt!

Een veilige werkplek voor iedereen!

Dat is ons streven. Meningsverschillen, stekeligheden, problemen en zelfs conflicten horen bij het (werkzame) leven. Daar hebben wij van Weerbaar Personeel Training & Advies geen moeite mee. Wij zijn echter wel van mening dat ieder mens recht heeft op een veilige werkplek en goede service of zorg! Dit is niet alleen een mooi ideaal, maar veelal ook daad­werkelijk realiseerbaar. Wij zetten ons graag in voor uw medewerkers! Velen hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Met een assertieve, hulpvaardige, klantvriendelijke houding weten de meesten hier prima mee om te gaan. Soms zitten ze echter in een spagaat. Ondanks hun professionele houding kan het mis gaan. Agressief gedrag kan een enorme impact hebben. Conflictsituaties kunnen escaleren en uitmonden in zeer verve­lende of zelfs traumatiserende incidenten. Naast de stress die dit met zich mee­brengt, kunnen de werksfeer en het plezier verloren gaan. In sommige gevallen voelen mensen zich niet meer veilig op hun eigen werkplek. Ziekteverzuim en demotivatie kunnen het gevolg hiervan zijn. Dit willen wij voorkomen met onze preventieve trainingen.

Hoe we dit willen realiseren…

Bij de intake inventariseren we uw wensen en de leerdoelen van de cursisten. We werken met de aangereikte casuïstiek en (op uw verzoek) samen met een acteur. Onze trainingen zijn praktijk­gericht, afwisselend, evidence based en geaccre­diteerd. Wij hebben in de praktijk ervaren dat, in aanvang kleine successen hebben geleid tot een groter veiligheidsgevoel, beter contact met de klant/ cliënt, dus een fijnere werksfeer.

Daar waar het om kwetsbare personen gaat, bijvoorbeeld in de zorg, is er altijd een extra risico op controleverlies. Ook hier op valt te participeren (risicotaxatie, voorspelbaar niet-bedreigend gedrag laten zien etc.) Medewerkers kunnen daarnaast toegerust worden met simpele effectieve zelf­beschermings­technieken die het veilig­heids­gevoel verhogen en waarbij klanten/ cliënten  niet onnodig schade oplopen.

Bekijk ons aanbod op Trainingen

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend advies­gesprek

Waarom bedrijven voor ons kiezen

Ervaring

We hebben 30 jaar praktijk ervaring en ruim 11.000 mensen zijn door ons getraind.
Ons team beschikt over 2 ervaren psychiatrisch verpleegkundigen en 1 neuro psychologe die adviserend ingezet kunnen worden bij ingewikkelde vraagstukken

Communicatie

Onze korte commu­nicatie­lijnen zijn prettig

Oplossings­gericht

Voor iedere uitdaging vinden wij een oplossing

Waardering

Onze deelnemers geven ons een ruime 8!

Accreditatie

Onze trainingen zijn geaccrediteerd onder meer door:

We zijn aangesloten bij Stichting Register Gevaarsbeheersing en het Gadaku Instituut

Wij staan als aanbieder van trainingen op de lijst van Veiligheid Publieke Taak