Mark Noordijk

Mark Noordijk

Mark Noordijk

Mark Noordijk is van huis uit verpleegkundige en heeft de afgelopen decennia gewerkt in de acute en forensische psychiatrie. Hij heeft een bijdrage geleverd in een aantal ‘herstelgerichte’ professionaliseringstrajecten. Meermaals heeft hij de veerkracht van medewerkers en patiënten mogen ervaren en voelt hij de drang om mensen te faciliteren in hun leerproces. Naast Verpleegkundige, is Mark ook; 2e graads Leraar Gezondheidszorg en Welzijn, Geregistreerd Docent Gevaarsbeheersing en (Oplossingsgericht) Coach en Trainer. Mark is één van de weerbaarheidstrainers bij Weerbaar Personeel Training en Advies. Daarnaast verzorgt hij ook communicatietrainingen, coacht hij teams of individuen bij ontwikkelwensen en -trajecten en kan hij door ons geconsulteerd en ingezet worden bij complexe zorg-casuïstiek.