Weerbaar Personeel zet jou in je kracht!

Bel ons! 06-10286226

Neem het heft in handen!

 Wij helpen u sterker te staan in conflictsituaties.

Waar Weerbaar Personeel voor staat

Wij trainen uw werknemers op maat op het gebied van o.a. Fysieke- en Mentale Weerbaarheid, Agressiebeheersing, (geweldloze) Communicatie en Conflicthantering zodat ze niet alleen beter in hun vel gaan zitten en daardoor beter presteren, maar ook beschikken over:

  • een groter gevoel van veiligheid, waardoor ze minder of geen slachtoffersignalen (meer) uitzenden, waardoor ze minder risico lopen het slachtoffer te worden van geweld
  • meer zelfvertrouwen en daardoor beter contact met collega's, leerlingen of ouders, klanten en/of cliënten
  • meer plezier in hun werk
  • meer handelingsmogelijkheden bij grensoverschrijdend gedrag

Dit betekent naast betere klant-/ cliëntcontacten en een betere werksfeer ook minder ziekteverzuim. Agressie leidt ook na lange tijd tot gezondheidsschade. Lees meer hierover in het T.N.O. rapport van 19 juli 2012.
Wij staan op de lijst van aanbieders voor de Veiligheid Publieke Taak (VPT)
In de publieke sector lopen medewerkers meer risico op confrontaties die kunnen escaleren. Conflicten met bvb. klanten of cliënten, maar ook tussen collega's onderling kunnen grote gevolgen hebben op de werksfeer en de psychische gezondheid van de medewerkers.

Erkenning en/ of aansluiting:

Door Calibris zijn we erkend als leerbedrijf. De aansluiting bij de Landelijke Beroepsvereniging voor docenten Weerbaarheid en Zelfverdediging (BWZ), het Gadaku Instituut (Rots en Water Trainingen) en de Stichting Gevaarsbeheersing zorgt voor constante waarborging van onze kwaliteit.

Wij helpen bedrijven en instellingen in allerlei sectoren en scholen de medewerkers in het beter om kunnen gaan met grensoverschrijdende situaties wat stress reducerend werkt.

 Onze klanten:

Baliemedewerkers
baliemedewerker_small
Zorgsector
medical_small
Algemeen
superhero_small
Vervoerssector
taxi_small
Onderwijssector
onderwijs
Jeugdwerker
jeugdwerker_small

Neem contact met ons op om kennis te maken!